Oblike zimskih vrtov

Pri oblikovanju in načrtovanju zimskega vrta lahko sledimo določenim smernicam in oblikujemo tematske zimske vrtove, ki so posvečeni eni skupini rastlin ali ekosistemu ali stilu.

Tako ločimo:

Vsaka izmed oblik ima svoje zahteve in posebnosti in vsaka oblika sodi v določen tip vrta (hladen, zmeren in topel). Prehajanje med oblikami, ki sodijo med različne tipe vrtov običajno zahteva večje posege, da zagotovimo ustrezno ogrevanje, zamenjati pa moramo tudi večino rastlin.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem