Zeleno gnojenje

Zeleno gnojenje je oblika gnojenja, kjer uporabimo žive rastline, s katerimi pognojimo grede. Na tla zasejemo rastline, ki jih vkopljemo v tla, ko zrastejo. Za zeleno gnojenje uporabljamo izbrane rastline, ki tvorijo veliko korenin in veliko zelenih delov. Obsežne korenine razrahljajo tla, kar ugodno vpliva na rast drugih rastlin. Z zelenim gnojenjem uspešno zatiramo plevel.

Za zeleno gnojenje se uporabljajo različne rastline, posebno vlogo pa imajo rastline iz družine metuljnic (Fabaceae). Njihova značilnost je, da vežejo dušik iz zraka in na ta način z njim obogatijo tla.

Rastline za zeleno gnojenje lahko posejemo kot predkulturo, vmesno kulturo ali kot prezimno gnojenje. V primeru predkulture sejemo rastline za zeleno gnojenje zgodaj spomladi, preden sejemo  ali sadimo. Če se odločimo za vmesno kulturo, sejemo potem, ko smo prvi pridelek že pobrali in preden bomo posejali ali posadili drugo zelenjavo. Tla zrahljamo in posejemo semena rastlin za zeleno gnojenje. Rastline pustimo, da napravijo popke. Nato jih pokosimo ali plitvo vkopljemo. Ne dopustimo, da zacvetijo. Pokošene dele rastlin lahko uporabimo za zastirko ali pa kompostiramo. Pred sejanjem naslednje kulture tla pognojimo s kompostom.

Prezimno zeleno gnojenje izvedemo potem, ko smo pobrali zadnje pridelke in so grede pripravljene na prezimovanje. Tla zrahljamo in posejemo semena rastlin za zeleno gnojenje. Rastline pustimo na gredi preko zime. Večina jih bo preko zime propadla. Zgodaj spomladi pograbimo ostanke in jih kompostiramo. Tla zrahljamo in vkopljemo kompost. Grede pograbimo in posejemo.

Zeleno gnojenje je uporabno za gnojenje zelenjavnega vrta, za izboljševanje utrujenih tal, pred novimi zasaditvami okrasnih rastlin in pred novo zasnovo ali ureditvijo vrta.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem