Predhišni vrt

Predhišni vrt je podoba naše hiše, naše družine in našega značaja. Je prvo, s čimer se obiskovalci srečajo, zato mu je treba posvetiti posebno pozornost. Predhišni vrt je pred vhodom v hišo in predstavlja stik hiše z ulico. Ker je običajno majhen, je treba biti pri načrtovanju in oblikovanju toliko bolj pozoren in previden.

Hišni vhod s predhišnim vrtom

Predhišni vrt naj bo oblikovan v skladu s podobo hiše in okolice. Pri vrstnih hišah je smiselno, da se sosedje dogovorijo za enotno podobo, medtem ko imamo pri samostojnih hišah nekoliko več možnosti. Predhišni vrt je lahko odprt ali zaprt.

Odprto zasnovani predhišni vrtovi so brez ograj ali obrob z visoko živo mejo. Do vhodnih vrat vodi pot, ki vabi k obisku. Posejemo lahko trato in posadimo nekaj grmov ali drevo. Zelo dobro se obnesejo drevesa in grmi oblikovani v skladu z umetnostjo topiari. Napravimo lahko tudi eno ali dve okrogli ali pravokotni gredi, na kateri zasadimo cvetoče trajnice. Odprti predhišni vrtovi so zelo primerni za vrstne hiše in za hiše z majhnimi predhišnimi vrtovi. Če imamo pred hišo več prostora pa lahko predhišni vrt obdamo z ograjo iz kamenja, lesa ali z živo mejo. S tem zaščitimo hišo pred vplivi s ceste, kot so hrup, onesnaženje in sol.

Sestavni del vsakega predhišnega vrta je pot, ki pelje od ulice do vhoda v hišo. Pomembno je, da je pot zgrajena iz takšnega materiala, da je hoja po njej varna v vseh vremenskih razmerah. Primeren je pesek, betonski tlakovci, pohodne betonske plošče, kamnite plošče in drugo. Neprimerna je podlaga iz lesa, saj bo v snegu in dežju spolzka. Širina poti naj bo vsaj 1,5 m.

Predhišni vrt z zraka

Če imamo pred hišo prostor za avtomobil, uredimo tudi parkirišče. To mora biti dovolj široko za avtomobil (ali dva) od parkirišča pa naj vodi pot do vhoda. Če garaže nimamo, lahko postavimo nadstrešek, ki bo ščitil avto pred dežjem, snegom, točo in sončnimi žarki. Ker je parkirišče večja površina, uredimo tudi odvajanje vode stran od hiše.

Predhišni vrt s parkiriščem za avomobil

Rastline izbiramo glede na velikost vrta in njegove lege. Pomembno je, da so ob ulici bolj robustne rastline, ki bodo prenašale onesnaženost s ceste in soljenje v zimskem času. Visoka drevesa niso najbolj primerna, saj bodo preprečevala rast drugih rastlin, če pa so preblizu hiše, pa bodo omejevala dostop svetlobe v notranjost. Sadimo nižja drevesa in grme. Z različnimi trajnicami lahko skrbimo za pisanost vrta preko celega leta. Različne trave, ki ohranijo svojo podobo preko zime, pa bodo predhišni vrt naredile zanimiv tudi pozimi. Svoje mesto lahko najdejo tudi vzpenjavke, ki jim posadimo ob zidu hiše, po katerem se vzpenjajo.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem