Načrtovanje zimskega vrta

Pri načrtovanju novega zimskega vrta moramo upoštevati dvoje: želje in zmožnosti. Najprej se odločimo, čemu bo zimski vrt namenjen. Če bo primarno zgolj prostor za rastline, potem ni treba, da je pretirano velik. Če pa bo podaljšek dnevne sobe ali kotiček za sproščanje, pa naj bo nekoliko večji. Ko imamo želje izoblikovane, pogledamo, kakšne so možnosti za izgradnjo. Imamo dovolj prostora? Pri tem moramo upoštevati, da stroški postavitve in vzdrževanja z velikostjo naraščajo. Pri velikih zimskih vrtovih moramo upoštevati možnosti za čiščenje steklenih površin z zunanje strani. Zelo veliki zimski vrtovi so zahtevni za čiščenje in hitro bomo lahko potrebovali storitve čistilnega servisa z ustrezno opremo, zagotoviti pa bomo morali tudi dostop morebitnemu dvigalu.

V fazi načrtovanja se odločimo za tip zimskega vrta. Od tipa je odvisna izbira materialov in tehnike ogrevanja ter prezračevanja. Najdražja bo postavitev toplega zimskega vrta, saj bo treba izbrati dobro izolativna stekla in poskrbeti za učinkovito ogrevanje.

V fazi načrtovanja se odločimo kako in kje bomo imeli posajene rastline. Če se odločimo za klasične cvetlične lonce, potem zagotovimo ravna tla, omislimo pa si lahko tudi regale, na katerih bomo gojili manjše rastline. Rastline lahko sadimo v talne grede, ki segajo pod višino tal. Takšne grede moramo vnaprej načrtovati, saj moramo temu primerno prilagoditi podlago in izkopati gradbeno jamo. Načrtovati moramo tudi odvajanje odvečne vode. Tudi mesta za korita je smiselno izbrati že v fazi načrtovanja, saj jih lahko postavimo ali sezidamo že ob sami izdelavi podlage.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem