Oblike socvetij

Številne rastline imajo po več cvetov skupaj v socvetjih. Oblika socvetja je značilna za posamezno vrsto rastlin. Običajno posamezna rastlinska vrsta tvori le eno obliko socvetij. Cvetovi v socvetjih so lahko pecljati ali sedeči. Sedeči cvetovi nimajo peclja.

Klasasto socvetje

Klas je najbolj enostavna oblika socvetja. Na osrednjem vretenu, ki je močno podaljšano, so sedeči cvetovi. Socvetje je običajno pokončno.

Sestavljeno klasasto socvetje

Sestavljen klas ima na osrednjem vretenu stranska vretena (klaske). Klaski imajo sedeče cvetove.

Betičasto socvetje

Betič ima odebeljeno in mesnato vreteno. Na vretenu so sedeči cvetovi.

Socvetje košek

Košek ima osrednje vreteno ploščato. Na njem so številni cvetovi, ki so tesno skupaj. Običajno so videti kot en cvet. 

Glavičasto socvetje

Glavica ima številne sedeče cvetove ali cvetove z zelo kratkimi peclji na vrhu odebeljenega osrednjega vretena. Cvetovi so tesno skupaj, da dajejo občutek enega cveta. Primer takšnega socvetja je sončnica. Ovojkovi listi so lahko različnih barv in velikosti, lahko pa tudi manjkajo.

Grozdatso socvetje

Grozd ima osrednje podaljšano vreteno. Cvetovi so pecljati in nameščeni spiralno na osrednje vreteno. Izraščajo iz zalistja ovršnih listov.

Latasto socvetje

Lat je sestavljen grozd, ki ima številne stranske poganjke. Iz osrednjega vretena izraščajo stranska vretena, na katerih so pecljati in spiralasto nameščeni cvetovi.

Mačica

Mačica je valjasto socvetje. Cvetovi so majhni, nameščeni okoli osrednjega vretena. Lahko so sedeči ali pa imajo kratke peclje. Cvetovi so tesno skupaj. Mačice pogosto visijo navzdol.

Kobulasto socvetje

Kobul je oblika socvetja, kjer vsi cvetovi izraščajo iz ene točke. Cvetovi so pecljati in nameščeni v isti ravnini ali pa tvorijo kroglo. Osrednje vreteno je skrajšano.

Sestavljeno kobulasto socvetje

Sestavljen kobul je socvetje, kjer iz osrednje točke izraščajo stebelca, na katerih so majhni kobuli s cvetovi. Cvetovi so lahko v eni ravnini ali pa v obliki polkrogle ali krogle.

Socvetje svaljek

Svaljek nima razvitega osrednjega vretena. Iz peclja posameznega cveta izrašča cvet, ki je nad njim. Cvetovi so običajno premenjalno nameščeni. V mladosti so takšna socvetja zavita.

Češuljasto socvetje

Češulja ima osrednje vreteno, iz katerega izraščajo cvetovi na različno dolgih pecljih, tako da so na vrhu v isti ravnini. Cvetovi lahko tvorijo bolj ali manj izrazito polkroglo.

Sestavljeno češuljasto socvetje

Sestavljena češulja ima več stranskih vreten, ki izraščajo iz osrednjega vretena. Iz stranskih vreten izraščajo cvetovi, ki so v isti ravnini.

Zanimive sorodne vsebine: 
Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem