Tipi vrtov

Pri načrtovanju vrtov izbiramo med različnimi tipi. Posamezni tip vrta služi svojemu namenu in ima običajno poudarjeno eno ali dve vlogi. Za kateri tip vrta se odločimo, je odvisno od naših želja in od lege vrta. Če je vrt na strmem pobočju, potem se bomo verjetno odločili za viseči vrt, kjer so grede na terasah.

Med seboj lahko kombiniramo različne tipe vrtov. Pogosto je velik vrt razdeljen na različne tipe in tako imamo lahko skupaj vodni in družinski vrt, ki se med seboj dobro dopolnjujeta. V vsakem tipu vrta lahko uporabimo različne vrtne stile.

Najpogostejši vrtni stili:

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem