Sadovnjak

Sadovnjak je zemljišče, kjer je posajeno sadno drevje. Sadovnjaki so običajno namenjeni količinski pridelavi sadja za prodajo na trgu, zato imajo značaj plantaž. Na določeni površini je posajeno veliko število dreves – nekaj sto ali nekaj tisoč – običajno ene vrste ali pa dveh vrst. Drevje je posajeno v ravnih vrstah zaradi lažjega dostopa in obdelave.

Manjši sadovnjak z nekaj deset drevesi lahko napravimo na domačem vrtu, kjer v delu vrta posadimo sadna drevesa v ravnih vrstah. Ker ima v vrtu velik pomen estetski videz vrta, se običajno ne odločamo za sadovnjak, temveč napravimo sadni vrt, kjer so drevesa posajena na različne načine, skupaj pa sadimo drevesa različnih vrst, da zmanjšamo izpostavljenost škodljivcem in boleznim.

Za količinsko proizvodnjo sadja v sadovnjakih je značilna uporaba različnih kemičnih sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev. Velika gostota dreves iste vrste ali sorte na veliki površini je idealno okolje za razvoj škodljivcev in bolezni, saj se napad lahko zelo hitro širi med drevesi. V sadovnjakih se izvaja ndustrijska proizvodnja sadja, ki ni primerna za domače vrtove, kjer ni na prvem mestu količina pridelka, temveč zdravo in razgibano okolje ter pridelava sadja in zelenjave na naravi prijazen način.
 

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem