Vrtni stili

Vrtni stil je način oblikovanja vrta. Različni stili so se razvili skozi čas. Vsak stil ima svoje zakonitosti, ki jih upoštevamo pri oblikovanju vrta, izbiri rastlin in načinih zasaditve.

Manjše vrtove oblikujemo v enem stilu, da je njegov videz urejen. Večje vrtove lahko razdelimo na več delov in vsak del oblikujemo v svojem stilu. Pri tem pazimo, da vrt ne postane mešanica različnih stilov, ki se med seboj ne ujamejo.

Vrtni stili:

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem