Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin

Mlada rastlina v rokiRastline so vir kisika, ki ga potrebujemo za življenje, in proizvedejo večino hrane, ki je pojemo. Kljub temu jim posvečamo premalo pozornosti in jih prepogosto jemljemo za samoumevne. Vsako leto do 40 % vseh rastlin, ki jih gojimo za prehrano, propade. Da bi svetovno prebivalstvo spodbudili k zavedanju o pomenu rastlin za človeštvo, je skupščina združenih narodov leto 2020 proglasila za mednarodno leto zdravja rastlin.

Zdravstveno stanje rastlin je neprestano ogroženo. Podnebne spremembe in človekovo delovanje so spremenili sisteme, zmanjšale biotsko raznovrstnost in ustvarili nišne pogoje, v katerih lahko uspevajo različne rastlinske bolezni in škodljivci. Poleg tega pa ima veliko vlogo tudi mednarodna trgovina in potovanja. Oboje omogoča hitro širjenje škodljivcev in bolezni na področja, kjer se še niso ustalili.

Zelen paradižnik na rastlini

Zaščita rastlin (preventiva), pa naj bodo to poljščine, drevesa v gozdovih ali pa zelenjava in okrasne rastline na vrtovih, je ekonomsko veliko bolj upravičena kot pa spopadanje z boleznimi in škodljivci (kurativa), ki je ne le zelo draga, temveč pogosto tudi neučinkovita in zelo škodljiva za okolje (uporaba škropiv in drugih pesticidov).

Rastline lahko zaščitimo na naravi prijazen način brez uporabe škodljivih škropiv ali pa le z njihovo minimalno uporabo. Upoštevanje značilnosti posameznih rastlin in okolja omogoča zdravo gojenje rastlin, kar varuje okolje, opraševalce, živali, rastline in glive, ki napadajo škodljivce ter omogoča boljše življenje vsem: živalim, rastlinam in ljudem.

Ne pozabimo. Rastline predstavljajo do 80 % vse hrane, ki jo pojemo in proizvedejo 98 % vsega kisika, ki ga potrebujemo za dihanje.

Pri urejanju vrta in gojenju vrtnih rastlin upoštevajmo nekaj smernic:

  • s potovanj ne prinašajmo eksotičnih rastlin, saj nikoli ne vemo, ali ne bodo »pobegnile« iz vrta in začele delati škodo v naravi (kot npr. japonski dresnik), prav tako pa ne vemo, ali niso rastline okužene s kakšnimi boleznimi ali škodljivci;
  • na vrtu se izogibajmo uporabi kemičnih pripravkov;
  • skušajmo čim več hrane pridelati sami.

Logo leto zdravja rastlin 2020

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem