Okrasni vrt

Okrasni vrtVrt okoli hiše se običajno deli na uporabni in okrasni vrt. Uporabni vrt je namenjen pridelavi zelenjave in sadja, medtem ko je okrasni vrt namenjen uživanju v lepoti rastlin, zelenju in spretnosti ljubiteljskega vrtnarja. Ker imajo zelenjava in sadne rastline v sebi lepoto narave, nekateri zelo spretno medsebojno prepletajo okrasni in uporabni vrt, da meje med njima ni, ali pa je zelo zabrisana.

Okrasni vrt je ponos vsake hiše. Odraža lastnika. V okrasnem vrtu pride na dan vsa sposobnost in domišljija vrtnarja. Različne kombinacije rastlin v različnih vrtnih stilih lahko zelo močno izrazijo lepoto narave, ki nas obdaja. Glavno vlogo imajo lahko rastline ali pa različni oblikovalski elementi. Stvar odločitve lastnika je, čemu bo dal več poudarka.

Okrasni vrt lahko oblikujemo v skladu s katerim izmed vrtnih stilov. Pri tem se je smiselno držati pravil posameznega stila, da vrt ne bo postal nekakšno na pol izdelano delo. Če imamo dovolj domišljije in se ne želimo podrejati pravilom posameznih vrtnih stilov, pa lahko vrt oblikujemo povsem prosto. Svoji domišljiji damo možnost, da se povsem izživi, pri tem pa v vrt vključimo različne vrtne elemente, ki jih med seboj čim bolj harmonično združujemo. Za okrasni vrt je pomembno, da je harmoničen.

Okrasni vrt naj ima pridih družinskega vrta. Če tega ne želimo, potem vsaj del vrta zasnujmo tako, da ga bomo lahko uporabljali za druženje in obiskovalci v njem ne bodo mogli povzročiti večje škode. Pogosto lastniki vrta, ki vrt izdelajo sami, v okrasni vrt vložijo veliko truda in ljubezni. Rastline skrbno negujejo in pazijo, da je vrt ves čas videti najbolje. Obisk prijateljev ali sorodnikov, še posebej, če imajo majhne otroke, lahko na vrtu pusti posledice, pri katerih bo vrtnarja zabolelo. Zato je smiselno, da vsaj del vrta oblikujemo tako, da je namenjen obiskovalcem, najljubše dele pa oblikujemo tako, da jih je mogoče le opazovati, ni pa mogoče vanje vstopiti.

Okrasni vrtovi se lahko po videzu približajo parkom. Parki so običajno zelo lepo urejeni in vsaka rastlina in vsak element ima natančno določeno mesto. Takšni vrtovi so lahko zelo lepi in odražajo trud vrtnarja, a jim pogosto manjka domačnosti. Vrt, ki ne teži k popolnosti, je sicer morda nekoliko manj lep, a je zato bolj prijazen in domač. Preveč popolni vrtovi so preveč sterilni, da bi lahko v njih uživali. Sprehod skozi njih je kot obisk trgovine s porcelanastimi punčkami. Neprestano moramo paziti, da česa ne poškodujemo.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem