Izdelava načrta ureditve vrta

Osnova za oblikovanje vrta in izgradnjo posameznih vrtnih delov je dober načrt z vsemi potrebnimi podatki. K načrtu se bomo vsakodnevno vračali, dokler bomo vrt izdelovali. Zato mora biti natančen, pregleden in razumljiv.

Načrt za ureditev vrta nam lahko nariše strokovnjak. To so večinoma krajinski arhitekti in izkušeni vrtnarji, ki dobro poznajo zahteve rastlin. Prednost načrta, ki ga izdela strokovnjak, je, da je veliko bolj premišljen zaradi izkušenj in znanja, ki ga strokovnjak poseduje.

Načrt vrta

Načrt lahko izrišemo sami, vendar pri tem tvegamo, da bomo pri načrtovanju naredili kakšno napako. Je pa res, da bomo tako »dihali« z vrtom čisto od začetka. Dobra rešitev je, da vsaj skico narišemo sami, nato pa se obrnemo na strokovnjaka, ki nam bo izrisal natančen načrt ali pa nam bom svetoval morebitne spremembe.

Osnova za izdelavo načrta je načrt zemljišča, kjer bomo vrt uredili. Za začetek potrebujemo natančne podatke o velikosti zemljišča, ki jih lahko zmerimo sami, ali pa jih dobimo iz načrta parcele oz. hiše. V načrt vrišemo meje zemljišča in druge dele, na katere ne moremo vplivati (npr. hiša, dvorišče, drog javne razsvetljave.) in vse morebitne napeljave, ki so v zemlji ali nad zemljo (vodovod, električne žice, kanalizacija, plinska cev). Tako določimo dele, kjer ne bomo mogli posegati globlje v zemljišče.

Merilo načrta naj bo vsaj 1:100. To pomeni, da je en centimeter na papirju enak enemu metru v naravi. Še bolj pregleden bo načrt v merilu 1:50, kjer je en centimeter enak 50 centimetrom v naravi. Ker je načrt natančen dokument, moramo vse meritve opraviti zelo natančno. To je še posebej pomembno, če preurejamo obstoječi vrt, ki že ima poti, grede in druge elemente, ki jih bomo ohranili.

Meritve na zemljišču izvajamo s pomočjo merilnega traku dolgega 20 ali 30 m, pri čemer merimo razdaljo med posameznimi točkami: od vogala hiše do drevesa, od mejnika do vogala terase itd. vsaj z dveh točk. Pomagamo si lahko tudi s kompasom za odčitavanje smeri.

Načrt narišemo na list papirja. V prvi fazi rišemo s svinčnikom, kasneje pa načrt pobarvamo z barvicami, da imamo barvno predstavo. Za rastline in druge elemente uporabljamo različne simbole, ki naj bodo čim bolj v pravem merilu. Posameznih rastlin na gredah ne rišemo, temveč narišemo vzorčasto in obarvano gredo. Če se pri risanju potrudimo, načrt pa pobarvamo z akrilnimi ali drugimi barvami, ga lahko okvirimo in obesimo na steno, kjer bo zanimiv okras namesto umetniške slike.

Načrt lahko izdelamo tudi z različnimi računalniškimi programi. Nekateri delujejo preko interneta, druge pa si lahko naložimo na računalnik. Cene so različne in segajo od nekaj evrov do nekaj sto evrov za profesionalne programe. Če se odločimo za računalniško risanje, potem moramo upoštevati, da bomo nekaj časa potrebovali za učenje uporabe programa.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem