Gradnja zimskega vrta

Najprej izdelamo podlago, na katero se postavi nosilna konstrukcija. Na začetku postavimo temelje, nato pa pripravimo talno ploščo z ustrezno hidroizolacijo in toplotno izolacijo. Sledi postavljanje konstrukcije in izdelava spojev z obstoječim objektom. Vgradimo steklene elemente in žleb ter morebitne snegolove. Na koncu uredimo še sistem za ogrevanje in morebitni samodejni zalivalni sistem.

Izgradnja zimskega vrta je zahteven postopek, ki ga je smiselno prepustiti strokovnjakom. Če dela nismo vešči, lahko nastanejo težave s toplotnimi mostovi na stiku med tlemi in stenami ter na stiku z obstoječim objektom.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem