Zatiranje plevela

V vrtu se zelo rad pojavi nezaželen plevel. Kot plevel razumemo vsako rastlino, ki raste tam, kjer je nezaželena. Trava je tako zelo zaželena na trati, medtem ko sodi na gredah z zelenjavo med plevel. Značilnosti plevelov so hitra rast in agresivnost. Z rastlinami, ki jih namensko sadimo oz. gojimo, tekmujejo za vodo, hranilne snovi in svetlobo. Lahko so tako agresivni, da povsem prerastejo druge rastline in jih uničijo.

Poznamo enoletne in trajne plevele. Enoletni pleveli se razvijejo iz semen, cvetijo, ustvarijo nova semena in propadejo. Preživijo semena, iz katerih se naslednje leto razvijejo nove rastline. Trajni pleveli se razvijejo iz semen, nato pa vsako leto poženejo na novo iz korenin. Pri enoletnih plevelih smo najbolj učinkoviti, če jih odstranimo, preden razvijejo semena ali pa redno kosimo, da ne cvetijo. Trajne plevele je težje odstraniti, saj jih moramo v celoti izkopati, kar je lahko zelo zahtevno. Pri številnih plevelih je tako, da lahko nova rastlina požene tudi iz majhnega ostanka korenine, ki ostane v zemlji.

Plevele najbolj učinkovito nadzorujemo s pravilnim vrtnarjenjem. Če za grede redno skrbimo, gojimo rastline, ki jim naše okolje ustreza in redno odstranjujemo, ali uničujemo plevel, potem večjih težav s plevelom ne bomo imeli. Več dela bo v prvih letih, ko bomo vrt ustvarili, kasneje pa se bo njegova količina močno zmanjšala.

Zaščitni ukrepi

Preventivni ukrepi so najbolj učinkoviti in zahtevajo najmanj dela. Pomembno je, da jih izvedemo, preden se plevel razvije. Med zaščitne ukrepe štejemo:

  • prekopavanje in okopavanje zemlje,
  • sajenje zdravih in bujno rastočih rastlin, ki hitro zrastejo in z listjem zasenčijo zemljo,
  • sajenje pokrovnih rastlin,
  • uporaba zastirke,
  • uporaba črne folije.

Redno plitvo okopavanje z motiko poškoduje plevele. Če to stalno ponavljamo, se bo njihova količina močno zmanjšala. Pri okopavanju bodimo previdni, da ne poškodujemo korenin rastlin. Okopavanje tudi ni mogoče na vseh gredah.

Zdrave in hitro rastoče rastline bodo hitro zrasle v višino in razvile liste, ki bodo zasenčili tla. Za razvoj plevelov ne bo dovolj svetlobe in večina jih bo počasi propadla ali pa životarila. Izjema so le visoko rastoči pleveli.

S pokrovnimi rastlinami lahko prekrijemo grede in tako preprečimo razvoj plevelov. Primerne so predvsem za okrasne grede.

Razvoj plevelov zelo učinkovito preprečujemo z zastirko iz listja, zmletega lubja ali sekancev. Na grede spomladi potresemo 3 do 5 cm zastirke. Skoznjo bodo še vedno pognali nekateri trdovratnejši trajni pleveli, vendar jih bomo lahko z lahkoto odstranili. Za zastirko ne uporabljamo komposta in neuležanega hlevskega gnoja, ker pogosto vsebujeta semena plevelov.

Zelo učinkovit način preprečevanja plevelov je uporaba črne plastične folije, ki jo položimo na grede. Ta popolnoma prepreči dostop svetlobe in rastline pod njo se ne morejo razviti. V folijo naredimo luknje, skozi katere posadimo rastline. Ta način je uporaben tudi pri uničevanju trdovratnih večletnih plevelov, v primeru katerih pustimo folije na gredi več let.

Uničevanje plevela

Plevel lahko zatiramo z odstranjevanjem in uporabo herbicidov. Odstranjujemo ga lahko z ročnim pletjem ali mehanskim odstranjevanjem.

Pleveli se mehansko odstranjujejo, kadar moramo plevel odstraniti na večjih površinah. Posebni stroji odstranjujejo plevel z gred, tako da premeljejo zemljo. Učinkoviti so pri enoletnih plevelih, pri trajnih pa običajno pustijo v zemlji dele korenin, iz katerih ponovno poženejo.

Ročno pletje z okopavanjem je najučinkovitejši način zatiranja plevela. Plevel primemo z roko in ga počasi izpulimo. Če se ne pusti izpuliti, potem si pomagamo z motiko ali vilami, s katerimi posamezne rastline izkopljemo. Pri trajnih plevelih smo še posebej previdni, da se korenine, iz katerih bi lahko pleveli ponovno pognali, ne pretrgajo. Pletje preko sezone večkrat ponovimo. Najbolj učinkoviti bomo, če bomo pletje prvič izvedli spomladi, ko se bodo pleveli šele začeli razvijati. Pleveli bodo še majhni in nežni, njihovo odstranjevanje pa bo enostavnejše, ker še ne bodo imeli razvitega koreninskega sistema.

Uporaba herbicidov za zatiranje plevelov je lahko učinkovit način zatiranja, ki pa ga v vrtu ne bi smeli uporabljati. Herbicidi so kemični strupi, ki uničujejo rastline. So v različnih oblikah in jih uporabljamo na različne načine. Problem pri herbicidih je, da številni zaidejo v rastline, ki jih uporabljamo za prehrano in se znajdejo na naših krožnikih. Če se vseeno odločimo za uporabo herbicidov, se do zadnje podrobnosti držimo navodil proizvajalca.

Zanimive sorodne vsebine: 
Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem