Naravni bazen ali plavalni ribnik

Plavalni ribnik ali naravni bazen je v svoji osnovi ribnik, v katerem lahko plavamo. V njem rastejo različne vodne in obvodne rastline. Takšni bazeni ne potrebujejo filtrov in sistema za čiščenje vode, ker se voda čisti samodejno na naraven način. V vodo lahko naselimo ribe, naselijo pa se tudi različne vodne in obvodne živali.

Pravi plavalni ribniki ali naravni bazeni imajo večjo površino od okrasnih ribnikov ter različnih zidanih in montažnih bazenov, njihova globina pa je od 1,2 do 2,5 metra. Dno je običajno narejeno iz glinenih oblog ali druge naravne neprepustne plasti, nanjo pa je nasut pesek, v katerega sadimo rastline. Rastline so lahko posajene tudi v košarah, kot je to značilno za okrasne ribnike. Najlažje je naravni bazen narediti, če imamo na zemljišču že večji naravni ribnik, ali pa imajo tla neprepustno plast. V takšnem primeru le izkopljemo ustrezno jamo ali preuredimo obstoječi ribnik.

Breg naravnega bazena naj bo zaraščen z različnimi vodnimi in obvodnimi rastlinami. Te nam bodo do neke mere nudile zaščito pred pogledi drugih, skrbele bodo za čiščenje vode in nudile živalim zavetje. Na delu brega uredimo kopalno ploščad z lestvijo ali stopnicami. Te so potrebne za enostavno vstopanje in izstopanje iz bazena, saj so bregovi običajno prestrmi in drseči za hojo. Pri izdelavi ploščadi uporabimo naravne materiale. Najbolj primerna sta kamen in les.

Voda v naravnem bazenu ni nikoli bistra. Običajno je motna in rjavkaste barve. To je posledica barve tal in različnih organskih snovi, ki so v vodi. Če imamo posajenih dovolj rastlin, ki čistijo vodo, je takšna voda neoporečna za kopanje. V naravnem bazenu se bodo naselile številne živali, zato nas ne sme presenetiti, če bo mimo nas priplavala žaba ali morebiti celo katera izmed vodnih kač (pri nas živeče vrste so človeku povsem nenevarne). Če čutimo odpor do motne rjavkaste vode in živali, ki bi jih srečevali, se naravnemu bazenu odpovejmo. V tem primeru je edina rešitev klasični bazen.

V naravni bazen nikoli ne dajemo klorovih in drugih kemičnih preparatov, saj z njimi uničimo živali in rastline ter poderemo naravno ravnotežje. Pomembno je, da imamo dovolj zasajenih rastlin, ki bodo skrbele za čistočo vode. Redno odstranjujemo padlo listje in druge organske odpadke, ko pa se na dnu nabere mulj, ga očistimo.

Različni proizvajalci in trgovci na trgu ponujajo naravne bazene, ki pa so le bolj ali manj približki pravih naravnih bazenov. Gre za zidane ali montažne bazene, ki imajo namesto filtrov naravni filter v obliki grede vodnih rastlin, ki je povezana z bazenom, preprostejši pa biološki filter. Nekateri bazeni so takšni, da lahko na police postavimo košare z rastlinami. Takšni bazeni so manjši od pravih naravnih bazenov in potrebujejo več vzdrževanja.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem