Oskrba zelenjavnega vrta

Zelenjavni vrt zahteva stalno oskrbo. Z rednim pregledovanjem gred, zalivanjem, odstranjevanjem plevela in gnojenjem bomo zagotovili velik pridelek.

Zalivanje

Voda je nujno potrebna za uspešno rast vrtnin. Nekatere vrtnine zahtevajo več vode, druge manj, zato moramo zalivanje prilagoditi njihovim potrebam. Količino vode in pogostost zalivanja prilagajamo vremenskim razmeram in dejanskim potrebam rastlin po vodi. Zalivamo manjkrat in temeljito, da preprečimo površinsko rast korenin. Zalivamo zvečer ali pa zgodaj zjutraj. Za zalivanje uporabljamo vrtne zalivalke ali pa cev za zalivanje s primernim nastavkom. Pri zalivanju pazimo, da po listih ne škropimo tistih vrtnin, ki jim to škoduje.

Rastline potrebujejo več zalivanja ob kaljenju in po presajanju. Takrat jih zalivamo pogosteje in pazimo, da se zemlja ne izsuši.

Za zalivanje je najbolj primerna deževnica, ki jo lahko zberemo s strehe. Voda iz vodovoda ni najbolj primerna, ker je premrzla, običajno pa tudi pretrda. Če ne moremo uporabljati deževnice, potem si lahko pomagamo tako, da vodo iz vodovodnega omrežja natočimo v večji sod ali rezervoar, kjer »odleži« nekaj časa, da se njena temperatura izenači z okolico.

Odstranjevanje plevela

Na gredah med vrtninami se vsako leto pojavi plevel, ki ga redno odstranjujemo. Plevel tekmuje z vrtninami za vodo, svetlobo in hranilne snovi. Da bo plevela čim manj, grede očistimo, še preden jih prekopljemo. Pri tem smo pozorni, da odstranimo vse dele plevela, saj se nekateri lahko ponovno razvijejo že iz dela korenin ali korenike, ki ostane v tleh. Med rastjo plevel ves čas odstranjujemo. Še posebej pozorni smo v času kaljenja vrtnin, ker takrat plevel vrtninam povzroči največ škode. Če je plevel že začel delati semena, ga ne kompostiramo. Semena na kompostu ne razpadejo in jih lahko naslednjo sezono zanesemo na grede.

Plevel odstranjujemo s pomočjo motike. Pri tem pazimo, da ne poškodujemo korenin vrtnin. Pomagamo si tudi s folijo za zastiranje. To je najboljša rešitev, če nimamo dovolj časa za vsakodnevno negovanje vrta. Preko grede namestimo črno folijo za zastiranje, ki preprečuje dostop svetlobe in v njej naredimo odprtine, kamor posejemo ali posadimo vrtnine.

Uporabe herbicidov ne priporočamo, saj lahko z njimi uničimo tudi vrtnine. Herbicid se lahko kopiči v vrtninah, s katerimi ga nato zaužijemo.

Gnojenje

Z različnimi gnojili bogatimo tla z mineralnimi in organskimi snovmi, ki jih rastline potrebujejo za rast. Najboljše gnojilo je kompost, ki ga pridelamo iz organskih odpadkov na domačem vrtu. Z njim ohranjamo zemljo rodovitno in rastlinam zagotavljamo potrebne količine kalija, fosforja in dušika.

Gnojimo lahko tudi z različnimi umetnimi gnojili, ki jih v ustrezni količini potresemo po zemlji pred setvijo ali pa med rastjo vrtnin. Pri tem moramo biti previdni in se ravnati po navodilih proizvajalca, saj lahko s pretiranim gnojenjem zavremo rast ali pa vrtnine uničimo. Pred uporabo umetnih gnojil je smiselno narediti kemično analizo tal, da ugotovimo, katerih elementov primanjkuje.

Uporabimo lahko tudi druga organska gnojila, kot je npr. hlevski gnoj. Ta mora biti dobro uležan.

Zahtevaj ponudbe
Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem