Cepljenje sadnega drevja

Cepljenje je postopek, pri katerem na eno drevesno sorto oz. sadno vrsto (podlago) priključimo drugo (cepič). Podlage običajno uravnavajo intenzivnost rasti. Cepljenje na šibko podlago pomeni, da bo rast drevesa manj intenzivna in ne bo razvilo visoke in bujne krošnje. Sorta cepiča določa kakovost in količino plodov. Sadno drevje cepimo, da ohranjamo sorte, ki se ne razmnožujejo preko semen. Poleg tega različne kombinacije cepičev in podlag zagotavljajo večjo odpornost na nekatere bolezni in škodljivce.

Običajno cepimo na eno podlago eno sorto. Na nekoliko starejša drevesa, ki jih uporabimo za podlago, lahko cepimo več različnih sort. Tako dobimo na enem drevesu več različnih sort, kar bo prispevalo k pestrosti pridelka. Takšno cepljenje je primerno predvsem za zelo majhne vrtove, kjer lahko posadimo le eno ali dve sadni drevesi, želeli pa bi imeti več sort.

Cepimo lahko na različne načine, a najpogostejše je cepljenje z brstom (okulacija) ali kopulacija z jezičkom (angleška kopulacija). Kopulacija z jezičkom je bolj primerna za pečkarje (jablane, hruške). Ne glede na obliko cepljenj pa je pomembno, da je vez med podlago in cepičem kar se da tesna. Cepljenje naj bo čim bolj preprosto, saj to zagotavlja večji uspeh. Cepimo zgodaj spomladi ali pozno pozimi, nekatere vrste pa tudi poleti. Pri cepljenju pazimo, da se ne dotikamo zarezanih površin na podlagi in cepiču.

Pri okulaciji cepič v obliki ščita namestimo v zarezo v lubju v obliki črke T na debelcu podlage. Mesto cepljenja tesno povežemo.

Pri kopulaciji sta podlaga in cepič enako debela. Tako debelce kot tudi cepič poševno zarežemo in ju na mestu zareze združimo. Pri tem je pomembno, da se vsaj na eni strani prekrivata s kambijem. Cepič in podlago močno povežemo in prekrijemo s cepilno smolo ali cepilnim voskom. Premažemo tudi vrhnji del cepiča.

Kopulacija z jezičkom je najbolj splošen način cepljenja. V osnovi je enak kot navadna kopulacija z razliko, da na podlago in na cepiču napravimo zarezo v obliki jezička.

Cepljenje za lubje se uporablja, kadar je podlaga debelejša od cepiča. Cepič priostrimo in ga porinemo za lubje na odrezanem mestu. Na vejo ali debelce lahko pri tem postopku cepimo več cepičev. Cepič dobro povežemo in zaščitimo s cepilno smolo ali voskom.

Pri žlebičkanju iz podlage izrežemo trikotni klin ali žlebič, ki se mu bo prilegal cepič. Cepič obdelamo tako, da se povsem prilagaja izrezanemu mestu. Vstavimo ga v žlebiček, tesno povežemo in zaščitimo s cepilno smolo ali cepilnim voskom.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem