Zatiranje mahu na trati

Marsikateri ljubiteljski vrtnar se sreča s težavo, da se mu namesto lepe trate razvije mah. Še tako skrbna nega trate ne prepreči razvoja mahu, če so pogoji za njegovo rast dobri.

Mah se razvije na trati, ki je v senci, pa naj bo to na severni strani hiše, ali v senci velikega drevesa, obenem pa morajo biti tla dovolj vlažna. Takšni pogoji veliko bolj ustrezajo mahu kot travi, zato jo preraste in izpodrine.

Najcenejša in najenostavnejša rešitev je, da mah sprejmemo. Mah je prav tako lep in tvori mehke blazine, po katerih je prijetno hoditi.

Mah

Mah lahko zatiramo na različne načine. Najbolj razširjeno je apnenje tal, ki zmanjšuje kislost tal in tako naredi pogoje za rast mahu neprimerne. Vendar pa je uporaba tega načina lahko tudi škodljiva. Če spremenimo pH vrednost tal, potem ne bodo uspevale tiste trave, ki pa jim kisla tla ustrezajo in so verjetno sestavni del trate v tem delu vrta. Prva posledica posipavanja apna je, da bo mah hitro propadel, na trati pa bodo nastale zaplate gole zemlje. Posejati bomo morali novo travo. Apno, če ga pregosto potreseno, lahko uniči travo, zato njegovo uporabo odsvetujemo.

Drug način zatiranja mahu je, da uporabimo različna gnojila in pripravke, ki uničijo mah. Izbira na trgu je pestra in prodajalec nam bo lahko svetoval, kateri pripravek je za naše potrebe najbolj primeren.

Tretja možnost ročno odstranjevanje mahu. Ta način je uporaben, če imamo večje površine, ki so prekrite z mahom. S pomočjo lopatke mah privzdignemo s tal in ga odstranimo. Lahko ga odložimo na kompost. Po odstranjevanju nam bodo ostale zaplate gole zemlje, ki jim moramo posejati s travo.

Vsi trije opisani načini zatiranja mahu imajo zgolj začasni učinek. Brez mahu bomo lahko kakšno leto, kasneje pa se bo mah ponovno pojavil in razširil. Če želimo resnično pregnati mah iz vrta, moramo spremeniti pogoje, ki mahu omogočajo rast. To pa je običajno povezano z večjimi in dražjimi posegi.

Mah se pojavi zaradi sence in vlage. Če je senca posledica dreves, jih lahko posekamo ali pa obrežemo krošnje. Sončna svetloba bo spodbudila rast trave, vlaga pa bo hitreje izhlapevala. Če pa se mah pojavlja na težkih in zbitih tleh, kjer se zadržuje veliko vlage, pa moramo spremeniti tla. Zemljo prekopljemo ter ji dodamo pesek in veliko komposta. S tem jo zrahljamo, naredimo bolj zračno in voda v njej ne bo zastajala. Trava bo lažje rasla, korenine bodo močnejše in mah ne bo več konkurenčen, trpel pa bo tudi zaradi pomanjkanja vlage.

Ena izmed rešitev je tudi, da se trati odpovemo in posadimo različne pokrovne rastline, ki bodo prerasle mah.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem