Varno delo s pesticidi

V vrtu naj ne bi uporabljali kemičnih snovi za zatiranje plevelov (herbicidi), gliv oz. bolezni na rastlinah (fungicidov) in škodljivih žuželk (insekticidi). Te snovi, ki jim rečemo pesticidi, so kemične spojine, ki imajo velik vpliv na okolje. Ne le, da uničijo tisto, čemur so namenjene, temveč negativno vplivajo na številne živali in rastline. Tudi ljudje nismo imuni na njihovo učinkovanje. Pri pretirani ali nepravilni uporabi lahko povzročijo težave, lahko pa zaidejo tudi sadje in zelenjavo, ki jo pridelamo na vrtu.

Pri uporabi pesticidov upoštevajmo nekaj nasvetov:

  • pred uporabo vedno preberemo navodila proizvajalca,
  • pesticide vedno uporabljamo v skladu z navodili proizvajalca in v količinah, ki jih proizvajalec priporoča,
  • pesticide hranimo v posebnih zaklenjenih omarah in tako, da otroci ne morejo do njih,
  • pri delu s pesticidi vedno uporabljamo zaščitne gumijaste rokavice, zaščitno obleko, zaščitna očala in zaščitno masko,
  • nikoli ne škropimo v vetrovnem vremenu,
  • ne škropimo v času, ko cvetove obiskujejo čebele in čmrlji,
  • ne uporabljamo v bližini vode (ribniki), kjer živijo ribe in druge vodne živali,
  • pesticide vedno hranimo v originalni in nepoškodovani embalaži,
  • pesticidov nikoli ne zlivamo v umivalnik; stare in neporabljene pripravke shranimo v originalni embalaži in jih oddamo kot nevarne odpadke v centre za zbiranje nevarnih odpadkov.
Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem