Ribnik in varnost otrok

Vsaka globlja vodna površina na vrtu predstavlja nevarnost za majhne otroke. Če pade otrok v vodo, se lahko utopi, čeprav je njena globina le 10 cm. Vodne površine so velik magnet za otroke, zato moramo poskrbeti za njihovo varnost.

Najbolj so ogroženi majhni otroci, ki se plazijo ali so ravno shodili. Pri svojem gibanju so še nerodni in, čeprav le opazujejo ribnik, lahko nehote padejo vanj. Starejše otroke ribnik privabi kot mesto za igro. Če so neprevidni, lahko padejo vanj. Če je ribnik globok, lahko pride tudi od utopitve.

Pred majhnimi otroci ribnik zaščitimo z visokim in gostim rastlinjem, ki ne omogoča prehoda. Še bolj varen način je, da okoli ribnika naredimo nizko ograjo, ki jim bo preprečevala dostop do vode. Takšna ograja za starejše otroke ni primerna, saj jo bodo lahko preplezali. Zato je pomembno, da je breg dobro utrjen in, četudi bo otrok stal čisto na robu, se ta pod njegovo težo ne bo vdal.

Če ne moremo postaviti ograje in preprečiti otrokom dostop do vode, preko ribnika položimo močno kovinsko mrežo, ki preprečuje padec v vodo. Takšna mreža je primerna za manjše ribnike.

Voda je otrokom zelo privlačna in z njo se radi igrajo. Po njej čofotajo, mečejo vanjo kamenje, paličice in spuščajo čolničke. Če imamo pri hiši majhne otroke, je smiselno ribnik prilagoditi. Ribnik naj ima ob bregu vsaj 1 meter plitve vode globine 10 do največ 20 cm, ki jo od globjega dela omejimo s pasom večjega kamenja. Dno utrdimo s peskom. Tu se bodo otorci lahko igrali.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem