Rastline za živo mejo

Za živo mejo so primerne grmovnice in drevesa, ki ne zrastejo visoko ali pa dobro prenašajo obrezovanje. Za rezane žive meje uporabljamo tiste vrste, ki obrezovanje dobro prenašajo, medtem ko za prosto rastoče žive meje izbiramo manjše grmovnice, ki se ne razrastejo preveč in ne dosegajo velike višine.

Grmovnice in drevesa primerna za rezano ali oblikovano živo mejo:

 • češmin – Berberis sp.,
 • gaberCarpinus betulus,
 • kalina ali liguster – Ligustrum vulgare,
 • kleki ali tuje – Thuja sp.,
 • lovorikovec – Prunus laurocerasus,
 • maklen – Acer campestre,
 • ognjeni trn – Pyracantha coccinea,
 • pušpan – Buxus sempervirens,
 • šipek – Rosa rugosa,
 • tisa – Taxus baccata.

Grmovnice in drevesa primerna za prosto rastočo ali neobrezano živo mejo:

 • črni bezeg Sambucus nigra,
 • bodika – Ilex aquifolium,
 • češmin – Berberis vulgaris,
 • črni trnPrunus spinosa,
 • glog – Crataegus monogyna,
 • japonska kutina – Chaenomelles japonica,
 • jerebika – Sorbus aucoparia,
 • kalina ali liguster – Ligustrum vulgare,
 • kosteničevje – Lonicera sp.,
 • leskaCoryllus avelana,
 • lovorikovec - Prunus laurocerasus,
 • majnica – Syringa vulgaris,
 • okrasni ribez – Ribes sanguinea,
 • prstnik – Potentilla fruticosa,
 • rdeči dren – Cornus sanguinea,
 • rumeni dren – Cornus mas,
 • šipek – Rosa rugosa,
 • tisa – Taxus baccata,
 • trdoleska – Euonymus europaea,
 • tuja – Thuja sp.
Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem