Odpadanje kumar

Kumare bujno cvetijo, začnejo se razvijati plodovi, ki pa nato še majhni odpadejo ali propadejo. Obeti za pridelek so v času cvetenja veliki, dejanski pridelek pa je lahko majhen. Eden izmed razlogov za odpadanje oz. propadanje kumar je slaba oprašenost cvetov. Če cvet ni dovolj dobro oprašen, se kumare ne razvijejo, ker se rastlin to ne izplača.

Glavni cilj vseh rastlin je razmnoževanje. Čeprav se številne rastline lahko razmnožujejo vegetativno, pa se večina razmnožuje preko semen. Enako velja za kumare. Kumara v posamezni kumari ustvari semena. Če je bil cvet neoplojen ali preslabo oplojen, se rastlini razvoj kumare z le nekaj ali celo brez semen ne izplača. Tvorba kumar zahteva veliko energije in če je v njih le po nekaj semen, rastlina energijo raje usmeri v razvoj tistih kumar, ki so zadosti oplojene. Posledično slabo oplojene kumare propadejo.

Kumare oprašujejo čebele in čmrlji, pri čemer imajo večji pomen čmrlji. Pomanjkanje čmrljev in čebel lahko povzroči slabšo oprašenost cvetov. Glavni pogoj za zadostno število čmrljev in čebel je, da na vrtu in njegovi okolici ne uporabljamo pesticidov. Število čebel in čmrljev lahko povečamo tudi s sajenjem cvetočih rastlin. Več kot bodo imeli hrane, več jih bo na vrtu. Število čmrljev lahko povečamo tudi z namestitvijo čmrljakov.

Če števila opraševalcev ne moremo povečati, lahko uporabimo ročno opraševanje. Z nežnim čopičem iz moških cvetov na ženske prenesemo cvetni prah.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem