Koristne živali v vrtu

Žaba v vrtuVrt ob hiši je okolje, kjer svoje domovanje najdejo številne divje živali. Nekatere se naselijo za stalno, druge pa ga lahko le obiskujejo. Z leti se pestrost živali povečuje, saj se vrt razvija in omogoča življenje novim živalskim vrstam. Pomembno je le, da v vrt ne posegamo na način, ki uničuje živalska bivališča, živali, ali preprečuje živalim naselitev.

Številne divje živali so koristne za ljubiteljske vrtnarje. Ptice, številne žuželke in drobni sesalci se prehranjujejo s tistimi živalmi, ki v vrtu povzročajo škodo. Takšne koristne živali skušamo v vrt privabiti, tako, da jim pripravimo ustrezna bivališča in vrt nekoliko prilagodimo njihovim potrebam. Da pa se bodo v vrtu koristne živali naselile ali ga obiskovale, pa ne smemo uporabljati kemičnih škropiv za zatiranje bolezni, škodljivcev in plevela. V pravem sonaravnem vrtu uporaba kemičnih pripravkov pravzaprav sploh ni potrebna, saj so škodljivci in njihovi sovražniki v naravnem ravnotežju.

Med najbolj koristnimi živalmi v vrtu so zagotovo ptice. Par sinic lahko preko poletja svojim mladičem prinese preko 30 kg gosenic in drugih žuželk, ki povzročajo škodo. Med pticami so koristne številne vrste: škorci, liščki, ščinkavci, vrabci in druge ptice. Tudi vrane, če se opogumijo in pridejo v vrt, so koristne. Da v vrt pritegnemo čim več ptic, jim pripravimo valilnice, pozimi jih krmimo s semeni, posadimo pa tudi nekatere vrste, ki predstavljajo hrano pticam, kot so sončnice. V vrtu napravimo tudi ptičje kopališče, ki bo privabilo ptice k pitju in kopanju.

Slepec je kuščar brez nog in je videti kot kača. Zaradi tega ga številni preganjajo in uničujejo. Ta nenevarni sivo srebrni ali rjavkasti kuščar uničuje polže brez hišic (lazarje), zaradi česar je zelo koristen. Privabimo ga tako, da na vrtu napravimo manjše vlažne pokrite kotičke – votline. To so lahko prevrnjeni glineni lončki v senci, zloženi kamni in podobno, naseli pa se tudi v kompost.

Krastače in druge žabe se prehranjujejo s polži in žuželkami. V slast jim gredo lazarji. Žabe potrebujejo vlažno okolje. Če imamo v vrtu ribnik, se bodo zagotovo naselile, še bolj privlačen zanje pa bo ribnik z močvirnim delom z močvirskimi rastlinami.

Jež se prehranjuje z žuželkami in polži brez hišic. V vrt ga privabimo, če mu naredimo primerno domovanje. Potrebuje kup dračja ali listja pod grmom.

Tudi kače so koristne živali. Med drugim se prehranjujejo z voluharji in mišmi. Če imamo to srečo, da se v vrt naseli kača, bo to najpogosteje smokulja, belouška ali gož. Te kače so nestrupene in človeku nenevarne.

Med žuželkami je največ vrtnih škodljivcev, po drugi strani pa je med žuželkami veliko vrst, ki močno koristijo. Pikapolonice se prehranjujejo z ušmi. Ličinka pikapolonice ali odrasla žival (hrošček) lahko na dan poje več sto listnih uši. Z ušmi se prehranjujejo tudi tenčičarice in trepetavke. Strigalice uničujejo listne uši, pršice in spore plesni. Različni hrošči, ki jih najdemo na tleh, se hranijo z bubami, ličinkami, ušmi, gosenicami in polži. Pajki se hranijo s številnimi žuželkami, kot so muhe, komarji in molji.

Knjiga o drevesih - Drevrsne vrste na Slovenskem